MG_1744kleiner

Stichting Certificering Restauratie

Stichting Certificering Restauratie is in november 2014 opgericht door de restauratiesector. Te vaak werden restauraties uitgevoerd zonder kennis van zaken. Vaak gingen ze gepaard met ondeskundige ingrepen.

Openbaar register

De gecertificeerde bedrijven zijn terug te vinden in het register Kennis + Kunde. Dit is een openbaar en onafhankelijk register dat nauwkeurig bijgehouden wordt.
Via het register kan voortaan iedereen een goed restauratiebedrijf in de buurt vinden. De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel vormen het werkgebied van SCR.

Samenwerking

Aan de wieg van Stichting Certificering Restauratie stond de Vereniging Restauratie Noord. Mede-initiatiefnemers waren de provinciale Monumentenwachten en restauratie-opleider RIBO uit Overijssel.
SCR werkt nauw samen met de Monumentenwacht Gelderland die als eerste de Kwaliteitsregeling Kennis + Kunde ontwikkelde.

Steun provincies

De provincies waarderen het initiatief, omdat het uit de restauratiebedrijven zelf voortkomt en door de sector gedragen wordt. SCR ontvangt subsidie van de betrokken provincies.

Gecertificeerde bedrijven

Op 3 oktober 2016 heeft SCR de eerste 43 restauratiebedrijven uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel gecertificeerd en de daarbij behorende certificaten uitgereikt. Deze bedrijven zijn opgenomen in het Register Kennis + Kunde.

Bestuur Stichting SCR

In het bestuur van Stichting Certificering Restauratie zitten op dit moment:

 • Joost van Wieringen (voorzitter)
 • Afke Draijer
 • Wim Bos
 • Jacco Hulst
 • Dinand de Groot
 • Paul Zweers (penningmeester)

Commissie Kennis + Kunde

De Commissie Kennis + Kunde beslist over toelating van een bedrijf in het register Kennis + Kunde. De leden van de commissie worden op basis van hun expertise door het bestuur van SCR benoemd.
De stichting faciliteert de werkzaamheden van de Commissie Kennis + Kunde, maar de commissie is onafhankelijk in haar oordeel.

In de Commissie Kennis + Kunde zitten op dit moment:

 • Janet Bosma (voorzitter)
 • Jan Postema (voorzitter)
 • Harry Oosting
 • Berend Baan
 • (vacature)

Meer informatie

 

SCR op Restauratiefair 2019 Hengelo

Op zondag 30 juni was Stichting Certificering Restauratie een van de zestig deelnemers aan de traditionele Restauratiefair die Stichting RIBO elk jaar op Erve Woldhuis bij Hengelo organiseert.

Lees meer  

SCR publiceert richtlijn Historisch Metselen

SCR heeft voor kleinere restauratiebedrijven een beter werkbare uitvoeringsrichtlijn opgesteld over historisch metselen. Er komen meer van deze Kern-Uitvoeringsrichtlijnen. Zo zijn er documenten over timmerwerk en voegwerk in voorbereiding.

Lees meer  

Nieuwe SCR-certificaten voor restauratiebedrijven uitgereikt

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Meppel kregen in totaal negentien noordelijke restauratiebedrijven het certificaat van Stichting Certificering Restauratie. Het totale aantal gecertificeerde restauratiebedrijven in het Noorden ligt hiermee rond de vijftig.

Lees meer