MG_1744kleiner

Stichting Certificering Restauratie

Stichting Certificering Restauratie is in november 2014 opgericht door de restauratiesector. Te vaak werden restauraties uitgevoerd zonder kennis van zaken. Vaak gingen ze gepaard met met ondeskundige ingrepen.

Openbaar register

De gecertificeerde bedrijven zijn terug te vinden in het register Kennis + Kunde. Dit is een openbaar en onafhankelijk register dat nauwkeurig bijgehouden wordt.
Via het register kan voortaan iedereen een goed restauratiebedrijf in de buurt vinden. De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel vormen het werkgebied van SCR.

Samenwerking

Aan de wieg van Stichting Certificering Restauratie stond de Vereniging Restauratie Noord van de noordelijke restauratiebedrijven. Mede-initiatiefnemers waren de provinciale Monumentenwacht-organisaties en restauratie-opleider RIBO uit Overijssel.
SCR werkt nauw samen de Monumentenwacht Gelderland die als eerste de Kwaliteitsregeling Kennis + Kunde ontwikkelde.

Steun provincies

De provincies waarderen het initiatief, omdat het uit de restauratiebedrijven zelf voortkomt en door de sector gedragen wordt. SCR ontvangt subsidie van de betrokken provincies.

Gecertificeerde bedrijven

Op 3 oktober 2016 heeft SCR de eerste 43 restauratiebedrijven uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel het certificaat uitgereikt dat ze zijn opgenomen in het Register Kennis + Kunde.

Bestuur Stichting SCR

In het bestuur van Stichting Certificering Restauratie zitten op dit moment:

 • Joost van Wieringen (voorzitter)
 • Afke Draijer
 • Wim Bos
 • Jacco Hulst
 • Dinand de Groot
 • Paul Zweers (penningmeester)

Commissie Kennis + Kunde

De Commissie Kennis + Kunde beslist over toelating van een bedrijf in het register Kennis + Kunde. De leden van de commissie worden op basis van hun expertise door het bestuur van SCR benoemd.
De stichting faciliteert de werkzaamheden van de Commissie Kennis + Kunde, maar de commissie is onafhankelijk in haar oordeel.

In de Commissie Kennis + Kunde zitten op dit moment:

 • Janet Bosma (voorzitter)
 • Jan Postema (voorzitter)
 • Harry Oosting
 • Berend Baan
 • (vacature)

Meer informatie

 

SCR organiseert bijeenkomsten monumentenambtenaren

Onder het motto ‘Sta sterk met regionaal en ambachtelijk werk’ is SCR een project gestart voor monumentenambtenaren in dienst van gemeenten. SCR wil in de periode november-december 2019 voor monumentenambtenaren uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel een of meer bijeenkomsten organiseren.

Lees meer  

SCR op Restauratiefair 2019 Hengelo

Op zondag 30 juni was Stichting Certificering Restauratie een van de zestig deelnemers aan de traditionele Restauratiefair die Stichting RIBO elk jaar op Erve Woldhuis bij Hengelo organiseert.

Lees meer  

SCR publiceert richtlijn Historisch Metselen

SCR heeft voor kleinere restauratiebedrijven een beter werkbare uitvoeringsrichtlijn opgesteld over historisch metselen. Er komen meer van deze Kern-Uitvoeringsrichtlijnen. Zo zijn er documenten over timmerwerk en voegwerk in voorbereiding.

Lees meer