MG_1744kleiner

Stichting Certificering Restauratie

Te vaak zagen de noordelijke restauratiebedrijven dat restauraties verprutst werden door te weinig kennis van zaken en met ondeskundige ingrepen.
In november 2014 nam de restauratiesector het initiatief om Stichting Certificering Restauratie op te richten.

Openbaar register

SCR maakt een onafhankelijk openbaar register met gecertificeerde bedrijven. Het wordt nauwkeurig bijgehouden. Via het Register Kennis + Kunde kan iedereen een goed restauratiebedrijf in de buurt zoeken.
Op dit moment is het werkgebied van SCR de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Samenwerking

Aan de wieg van Stichting Certificering Restauratie stond de Vereniging Restauratie Noord van de noordelijke restauratiebedrijven. Mede-initiatiefnemers waren de provinciale Monumentenwacht-organisaties en restauratie-opleider RIBO uit Overijssel.
SCR werkt nauw samen de Monumentenwacht Gelderland die als eerste de Kwaliteitsregeling Kennis + Kunde zo’n tien jaar geleden ontwikkeld heeft.

Steun provincies

De provincies waarderen het initiatief, omdat het uit de restauratiebedrijven zelf voortkomt en door de sector gedragen wordt. SCR ontvangt subsidie van de betrokken provincies.

Gecertificeerde bedrijven

Op 3 oktober 2016 heeft SCR de eerste 43 restauratiebedrijven uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel het certificaat uitgereikt dat ze zijn opgenomen in het Register Kennis + Kunde.

Bestuur Stichting SCR

In het bestuur van Stichting Certificering Restauratie zitten op dit moment:

Commissie Kennis + Kunde

Niet het bestuur van Stichting Certificering Restauratie beslist over toelating tot het register, maar de Commissie Kennis + Kunde. De leden van deze commissie worden op basis van hun expertise door het stichtingsbestuur benoemd.
De stichting faciliteert de werkzaamheden van de Commissie Kennis + Kunde, maar deze is volledig onafhankelijk in haar oordeel.

In de Commissie Kennis + Kunde zitten op dit moment:

Meer informatie

 

Nieuwe SCR-certificaten voor restauratiebedrijven uitgereikt

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Meppel kregen in totaal negentien noordelijke restauratiebedrijven het certificaat van...

Lees meer  

SCR-bestuurssecretaris Henk Lohrengel overleden

Op 15 februari jl. is totaal onverwacht op 68-jarige leeftijd Henk Lohrengel overleden. Henk stond...

Lees meer  

Informatiemiddag ontwikkelingen erfgoedsector

Stichting RIBO organiseert op 21 november 2017 samen met o.a. Stichting Certificering Restauratie een informatiemiddag...

Lees meer