SCR publiceert richtlijn Historisch Metselen

historisch_metselen

SCR heeft voor kleinere restauratiebedrijven een beter werkbare uitvoeringsrichtlijn opgesteld over historisch metselen. Er komen meer van deze Kern-Uitvoeringsrichtlijnen. Zo zijn er documenten over timmerwerk en voegwerk in voorbereiding.

De Uitvoeringsrichtlijnen van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) geven zeer precies aan hoe vakmensen dienen te handelen. Deze richtlijnen zijn geschreven voor de grotere bedrijven. De Stichting Certificering Restauratie werkt vooral voor kleinere restauratiebedrijven die bovendien vaak met verschillende uitvoeringsrichtlijnen te maken hebben. Voor deze bedrijven vormen deze in de praktijk een zware opgave, want het zijn omvangrijke documenten.

SCR heeft besloten een aantal uitvoeringsrichtlijnen meer geschikt te maken voor het gebruik in kleine restauratiebedrijven. Meer geschikt wil zeggen: werkbaar, beter leesbaar en minder omvangrijk. In deze documenten worden de bestaande ERM-richtlijnen uiteraard inhoudelijk gevolgd.

In juli 2018 SCR haar eerste Kern-Uitvoeringsrichtlijn gepubliceerd op basis van de URL 4003 Historisch Metselen. Verkorte richtlijnen over Historisch Timmerwerk en Historisch Voegwerk zijn in voorbereiding.

Kern-Uitvoeringsrichtlijn Historisch Metselwerk