SCR-bestuurssecretaris Henk Lohrengel overleden

henk_lohrengel_BS

Op 15 februari jl. is totaal onverwacht op 68-jarige leeftijd Henk Lohrengel overleden. Henk stond mede aan de wieg van de Stichting Certificering Restauratie en was als bestuurssecretaris belangrijk voor de ontwikkeling van SCR als organisatie.

Kwaliteit
In 2009 hebben noordelijke restauratiebedrijven de Vereniging Restauratie Noord opgericht. Belangrijke wens van de nieuwe vereniging was om er samen voor te zorgen dat de sector een vorm van certificering kreeg. De restauratiebedrijven hadden een naam hoog te houden, ze wilden zich onderscheiden door de kwaliteit van het werk dat zij leveren. In datzelfde jaar werden de Restauratie Opleidingsprojecten (ROP) in de drie noordelijke provincies nieuw leven ingeblazen. Ook dit bleek een succes, want ze kwamen in de jaren daarna tot bloei.
Henk Lohrengel was van het begin af bij de organisatie van VRN en ROP betrokken en hij kreeg de opdracht om zo’n systeem van certificering voor te breiden. Wat aanvankelijk een interne aangelegenheid leek, werd al snel – mede op zijn aandringen – veel breder getrokken.

Onafhankelijk instituut
Als netwerker in hart en nieren was het Henk Lohrengel snel duidelijk dat elders in de sector al heel wat kennis op dit punt bestond en dat méér partijen belang hadden bij een gedegen en objectief systeem. De impact van certificering zou vele malen groter worden als een onafhankelijk instituut dat proces zou kunnen organiseren. Zo wist hij een samenwerking met Stichting RIBO uit Hengelo en de betrokken provinciale Monumentenwacht-organisaties tot stand te brengen.
In 2014 werd de Stichting Certificering Restauratie een feit in het werkgebied Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Dat het hier om een initiatief uit de sector ging, was destijds voor de provincies een belangrijke reden om enthousiast te reageren en in het initiatief te investeren.

Register Kennis + Kunde
SCR bedacht niet zelf het wiel uit te vinden, maar om met het certificeringssysteem Gelderse Voet van de Monumentenwacht Gelderland te gaan werken. De twee organisaties spraken af hun gecertificeerde bedrijven in een gezamenlijk openbaar Register Kennis + Kunde op te nemen.
Ook hier heeft Henk Lohrengel belangrijk werk kunnen doen. Organisatorisch bleek het een flinke klus om restauratiebedrijven op een objectieve en transparante manier te kunnen laten certificeren. Inmiddels is duidelijk dat het model dat SCR in Noord-Nederland ontwikkeld heeft, ook elders in het land navolging zal vinden.
In oktober 2016 kon Stichting Certificering Restauratie de eerste restauratiebedrijven het certificaat overhandigen en ze opnemen in het Register Kennis + Kunde. Dit aantal is inmiddels opgelopen tot zo’n vijftig bedrijven.

De inzet en betrokkenheid van Henk Lohrengel zijn van grote waarde geweest bij de totstandkoming en ontwikkeling van Stichting Certificering Restauratie. In korte tijd kon de stichting zorgen voor een kwaliteitsimpuls in de restauratiesector en daarmee een bijdrage leveren aan het behoud van het cultureel erfgoed in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.