Ook gespecialiseerde restauratiebedrijven kunnen in K+K Register

restauratie_metselen

De afgelopen tijd zijn vooral algemene restauratiebedrijven in het Register Kennis + Kunde van SCR opgenomen. In de restauratiesector zijn ook tientallen gespecialiseerde bedrijven actief. SCR gaat deze gespecialiseerde bedrijven in de regio de komende tijd actief benaderen om mee te doen aan de Kwaliteitsregeling Kennis + Kunde.

De afgelopen tijd zijn vooral algemene aannemersbedrijven die zich met restauraties bezighouden, in het Register Kennis + Kunde van SCR opgenomen. SCR gaat deze gespecialiseerde bedrijven in de regio de komende tijd actief benaderen om mee te doen aan de Kwaliteitsregeling Kennis + Kunde.

Op dit moment zijn in het register vooral de algemene restauratiebedrijven vertegenwoordigd en slechts een enkele keer vakdisciplines als metselen en voegen. In de restauratiesector zijn echter ook tientallen gespecialiseerde bedrijven actief, denk aan specialismen als metselen, schilderen, dakwerk, stucwerk en glaswerk. Vaak treden ze op als onderaannemers in restauratieprojecten.
SCR vindt dat het openbare Register Kennis + Kunde open moet staan voor de gehele uitvoeringsketen van een restauratieproject. Voor alle onderdelen van een restauratieproject moeten opdrachtgevers, subsidiënten en aannemers die een specialistisch bedrijf willen inhuren, in het register terecht kunnen.

Om ervoor te zorgen dat alle vakdisciplines  in de toekomst in het register komen, gaat SCR de komende maanden gespecialiseerde bedrijven en hun koepelorganisaties viae informatiebijeenkomsten actief benaderen , zie hier voor meer nieuws. Ook worden de gekwalificeerde bedrijven gevraagd namen van gespecialiseerde bedrijven waarmee ze regelmatig samenwerken, door te geven. Hoe vollediger het register, hoe meer kwaliteit in de restauratiesector!