Nieuwe SCR-certificaten voor restauratiebedrijven uitgereikt

P1260269-crop

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Meppel kregen in totaal negentien noordelijke restauratiebedrijven het certificaat van Stichting Certificering Restauratie. Het totale aantal gecertificeerde restauratiebedrijven in het Noorden ligt hiermee rond de vijftig.

Sinds 2014 toetst Stichting Certificering Restauratie in haar werkgebied Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel restauratiebedrijven aan de hand van objectieve criteria. Onafhankelijke deskundigen houden voor de stichting audits bij de bedrijven. Wie aan alle eisen voldoet, krijgt het certificaat. De bedrijven worden opgenomen in het Register Kennis + Kunde. Periodiek worden de bedrijven opnieuw beoordeeld.

Deze keer ontvingen zes nieuwe bedrijven hun SCR-certificaat. Het ging onder andere om gespecialiseerde restaurateurs als een glazenier, een rietdekker en een voegbedrijf.
Voor elf andere restauratieondernemers was het tijd voor de eerste periodieke toetsing. Het waren allemaal bedrijven van het eerste uur van SCR. Ze zagen hun vakmanschap bevestigd. Twee bedrijven kregen een certificaat voor een extra discipline.

De certificaten werden uitgereikt door directeur Ernst van der Grijp van de Monumentenwacht Gelderland, destijds initiatiefnemer van de Stichting Kennis + Kunde. SCR werkt nauw met Gelderland samen in het Register Kennis + Kunde.

Plaats van handeling was De Gasfabriek aan de Gasgracht in Meppel. Deze voormalige gasfabriek biedt onderdak aan verschillende bedrijven waaronder Bureau B+O Architecten dat eigenaar van het pand is. Initiatiefnemer Arnoud Olie van B+O liet de aanwezigen zien welke transformatie het afgedankte bedrijfsgebouw ondergaan heeft en hoe je zo’n monument met creativiteit en vakmanschap een fraaie nieuwe toekomst kunt geven.

Foto’s: Boris Stokman