Informatiemiddag ontwikkelingen erfgoedsector

P1090405

Stichting RIBO organiseert op 21 november 2017 samen met o.a. Stichting Certificering Restauratie een informatiemiddag om belangstellenden bij te praten over de laatste ontwikkelingen binnen de erfgoedsector.

Stichting RIBO organiseert samen met Het Oversticht, Stichting Materiaal voor Monumenten en Stichting Certificering Restauratie een informatiemiddag om belangstellenden bij te praten over de laatste ontwikkelingen binnen de erfgoedsector. De bijeenkomst vindt plaats op 21 november 2017 in het Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht, Haarweg 3 in Hengelo en begint om 14.00 uur.

De laatste jaren is er sprake van een aantal grote ontwikkelingen binnen de erfgoedsector. Zo onderzoekt het ministerie van OC&W in hoeverre het beleid moet worden aangepast om tot een toekomstbestendig erfgoedbeleid te kunnen komen.

Onderwerpen die tijdens de informatiemiddag in elk geval aan de orde komen zijn:

  • certificering van restauratiebedrijven en kwaliteitsborging
  • overdracht van kennis en vaardigheden via opleidingen en trainingen
  • energietransitie en verduurzamen van monumenten

Meer informatie over de bijeenkomt via info@ribo.nl