Eerste 43 restauratiebedrijven gecertificeerd

P1170790_1600x926

Op 3 oktober jl. heeft Stichting Certificering Restauratie de eerste 43 restauratiebedrijven uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel het certificaat uitgereikt dat ze zijn opgenomen in het Register Kennis + Kunde.

Aan de hand van een groot aantal objectieve criteria heeft de stichting het vakmanschap van de bedrijven getoetst en vastgesteld dat ze aan deze eisen voldoen.

 Deze feestelijke gebeurtenis vond onder grote belangstelling plaats in de Koepelkerk in Smilde. Gast tijdens de bijeenkomst was de Drentse gedeputeerde Cees Bijl die kwaliteitsborging in de restauratiesector omschreef als ‘de levensader voor behoud en ontwikkeling van ons erfgoed’ en benadrukte dat de overheid samen met de branche hierop wil blijven inzetten.
De Stichting Certificering Restauratie is destijds in 2014 opgericht als initiatief vanuit de branche. Zo hoorde de Vereniging Restauratie Noord, waarin de noordelijke restauratiebedrijven zich verenigd hebben, destijds tot de initiatiefnemers.

Stichting Certificering Restauratie baseert het opnemen van een bedrijf in het Register Kennis + Kunde  op een serie audits door deskundigen en het oordeel van een onafhankelijke Commissie Kennis + Kunde. Voorzitter Jan Postema van deze commissie stelde bij de uitreiking dat het bij kwaliteitsborging om méér gaat dan certificaten alleen: ‘Met de informatie die wij over de bedrijven hebben verzameld, kun je een fundament leggen voor een betere toekomst van het bedrijf. We bieden niet alleen zicht op datgene wat er is, maar ook op wat er gemist wordt en daarmee een basis vormt voor verdere verbetering.  Uiteindelijk vaart de hele sector daar wel bij!’

In zijn toespraak benadrukte gedeputeerde Cees Bijl ook het belang van het blijven opleiden van jonge vakmensen: ‘De instroom aan jonge vakmensen baart ons als overheid zorgen. Als provincie willen we een bijdrage leveren aan het stimuleren van scholing en werkgelegenheid in dit ambacht.’ Hij bepleitte het koppelen van restauratieprojecten aan praktijkopleidingsplaatsen.

p1170846_1600x748

Bijna alle 43 bedrijven kwamen hun certificaat persoonlijk in de Koepelkerk in Smilde in ontvangst nemen.
(foto’s Boris Stokman)