DSC04887crop

Procedure certificering

Stichting Certificering Restauratie werkt met de Kwaliteitsregeling Kennis + Kunde De regeling is primair gericht op vakmanschap. Ze is speciaal geschikt voor kleinere en middelgrote bedrijven. De inhoud van de kwaliteitsregeling van SCR is afgestemd met andere erkenningsregelingen in de sector.

Procedure in het kort

Stichting Certificering Restauratie werkt volgens een zorgvuldige procedure met objectieve criteria. In het kort ziet deze er zo uit:

 • Bedrijven melden zich aan bij SCR.
 • Er vindt een intakegesprek plaats. Bedrijven kunnen aangeven voor welke disciplines en specialismen ze erkenning vragen.
 • De bedrijven leggen een dossier aan over hun kwaliteiten. Ook maken ze een overzicht van hun restauratieprojecten van de afgelopen jaren.
 • Onafhankelijke restauratiedeskundigen houden een uitgebreide audit bij het bedrijf en rapporteren over hun bevindingen.
 • De Commissie Kennis + Kunde van SCR beslist over toelating tot het Register Kennis + Kunde. De leden van deze commissie zijn volledig onafhankelijk in hun oordeel.
 • Soms constateert de Commissie Kennis + Kunde dat er verbeterpunten zijn waar eerst aan gewerkt moet worden. Pas als ook daar voldoende op gescoord wordt, wordt zo’n bedrijf tot het register toegelaten.
  Na de eerste beoordeling wordt elk bedrijf eenmaal per twee jaar opnieuw beoordeeld.

 

Handboek Kwaliteitsregeling Kennis + Kunde

De volledige procedure ligt vast in het Handboek Kwaliteitsregeling Kennis + Kunde. Deze procedure hebben Stichting Certificering Restauratie en Monumentenwacht Gelderland gezamenlijk ontwikkeld.

 1. Inleiding
 2. Aanmelding
 3. Intake
 4. Beoordeling kennis en kunde
 5. Rapportage beoordeling
 6. Besluitvorming Commissie Kennis + Kunde
 7. Register Kennis + Kunde
 8. Kwaliteit beoordelingen auditoren
 9. Beoordelingskader verduurzamen monumenten
 10. Tijdsschema procedure

Download de meest actuele versie van het handboek

 

Kern-Uitvoeringsrichtlijnen SCR

SCR maakt voor kleinere restauratiebedrijven beter werkbare uitvoeringsrichtlijnen in verkorte vorm. De huidige uitvoeringsrichtlijnen van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) geven zeer precies aan hoe vakmensen dienen te handelen, maar ze zijn door hun gedetailleerdheid en omvang in de praktijk minder geschikt voor het gebruik in kleinere bedrijven.

In juli 2018 heeft SCR haar eerste Kern-Uitvoeringsrichtlijn gepubliceerd op basis van de URL 4003 Historisch Metselen.

 1. Kern-Uitvoeringsrichtlijn  Historisch Metselen
 2. Kern-Uitvoeringsrichtlijn  Historisch Timmerwerk
  (in voorbereiding)
 3. Kern-Uitvoeringsrichtlijn  Historisch Voegwerk
  (in voorbereiding)

SCR organiseert bijeenkomsten monumentenambtenaren

Onder het motto ‘Sta sterk met regionaal en ambachtelijk werk’ is SCR een project gestart voor monumentenambtenaren in dienst van gemeenten. SCR wil in de periode november-december 2019 voor monumentenambtenaren uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel een of meer bijeenkomsten organiseren.

Lees meer  

SCR op Restauratiefair 2019 Hengelo

Op zondag 30 juni was Stichting Certificering Restauratie een van de zestig deelnemers aan de traditionele Restauratiefair die Stichting RIBO elk jaar op Erve Woldhuis bij Hengelo organiseert.

Lees meer  

SCR publiceert richtlijn Historisch Metselen

SCR heeft voor kleinere restauratiebedrijven een beter werkbare uitvoeringsrichtlijn opgesteld over historisch metselen. Er komen meer van deze Kern-Uitvoeringsrichtlijnen. Zo zijn er documenten over timmerwerk en voegwerk in voorbereiding.

Lees meer