DSC04887crop

Procedure certificering

Stichting Certificering Restauratie werkt met de Kwaliteitsregeling Kennis + Kunde. De regeling is primair gericht op vakmanschap. Ze is speciaal geschikt voor kleinere en middelgrote bedrijven. De inhoud van de kwaliteitsregeling van SCR is afgestemd met andere erkenningsregelingen in de sector.

Procedure in het kort

Stichting Certificering Restauratie werkt volgens een zorgvuldige procedure met objectieve criteria. In het kort ziet deze er zo uit:

 • Bedrijven melden zich aan bij SCR.
 • Er vindt een intakegesprek plaats. Bedrijven kunnen aangeven voor welke disciplines en specialismen ze erkenning vragen.
 • De bedrijven leggen een dossier aan over hun kwaliteiten. Ook maken ze een overzicht van hun restauratieprojecten van de afgelopen jaren.
 • Onafhankelijke restauratiedeskundigen houden een uitgebreide audit bij het bedrijf en rapporteren over hun bevindingen.
 • De Commissie Kennis + Kunde van SCR beslist over toelating tot het Register Kennis + Kunde. De leden van deze commissie zijn volledig onafhankelijk in hun oordeel.
 • Soms constateert de Commissie Kennis + Kunde dat er verbeterpunten zijn waar eerst aan gewerkt moet worden. Pas als ook daar voldoende op gescoord wordt, wordt zo’n bedrijf tot het register toegelaten.
  Na de eerste beoordeling wordt elk bedrijf eenmaal per twee jaar opnieuw beoordeeld.

 

Handboek Kwaliteitsregeling Kennis + Kunde

De volledige procedure ligt vast in het Handboek Kwaliteitsregeling Kennis + Kunde. Deze procedure hebben Stichting Certificering Restauratie en Monumentenwacht Gelderland gezamenlijk ontwikkeld.

 1. Inleiding
 2. Aanmelding
 3. Intake
 4. Beoordeling kennis en kunde
 5. Rapportage beoordeling
 6. Besluitvorming Commissie Kennis + Kunde
 7. Register Kennis + Kunde
 8. Kwaliteit beoordelingen auditoren
 9. Beoordelingskader verduurzamen monumenten
 10. Tijdsschema procedure

Download de meest actuele versie van het handboek

 

Kern-Uitvoeringsrichtlijnen SCR

SCR maakt voor kleinere en middelgrote restauratiebedrijven beter werkbare uitvoeringsrichtlijnen in verkorte vorm.

In juli 2018 heeft SCR haar eerste Kern-Uitvoeringsrichtlijn gepubliceerd op basis van de URL 4003 Historisch Metselen.

 1. Kern-Uitvoeringsrichtlijn  Historisch Metselen
 2. Kern-Uitvoeringsrichtlijn  Historisch Timmerwerk
  (in voorbereiding)
 3. Kern-Uitvoeringsrichtlijn  Historisch Voegwerk
  (in voorbereiding)

SCR op Restauratiefair 2019 Hengelo

Op zondag 30 juni was Stichting Certificering Restauratie een van de zestig deelnemers aan de traditionele Restauratiefair die Stichting RIBO elk jaar op Erve Woldhuis bij Hengelo organiseert.

Lees meer  

SCR publiceert richtlijn Historisch Metselen

SCR heeft voor kleinere restauratiebedrijven een beter werkbare uitvoeringsrichtlijn opgesteld over historisch metselen. Er komen meer van deze Kern-Uitvoeringsrichtlijnen. Zo zijn er documenten over timmerwerk en voegwerk in voorbereiding.

Lees meer  

Nieuwe SCR-certificaten voor restauratiebedrijven uitgereikt

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Meppel kregen in totaal negentien noordelijke restauratiebedrijven het certificaat van Stichting Certificering Restauratie. Het totale aantal gecertificeerde restauratiebedrijven in het Noorden ligt hiermee rond de vijftig.

Lees meer