Wat een mooie opkomst! De monumentale bijschuur van Narline zat goed vol.

Door de eigenaren van monumenten, de ondernemers in de restauratie gemeentelijke/provinciale ambtenaren was er veel diversiteit.

Hierdoor kwamen interessante discussies op gang met goede standpunten.

De middag is creatief in beeld gebracht met een getekend verslag, enkele details: