Stichting Certificering Restauratie

Onze monumenten hebben vakmensen nodig

Te vaak werden restauraties uitgevoerd zonder kennis van zaken. Vaak gingen ze gepaard met ondeskundige ingrepen. Daarom is Stichting Certificering Restauratie (SCR) opgericht.

Want wie een monument wil laten restaureren of onderhouden, zoekt een bedrijf met vakmensen. En restauratiebedrijven en monumentenspecialisten willen graag laten zien dat zij hun vak verstaan.

SCR toetst restauratiebedrijven op kwaliteit op basis van objectieve criteria uit de Kwaliteitsregeling Kennis+Kunde. Gecertificeerde restauratiebedrijven worden opgenomen in het Register Kennis+Kunde.

Samenwerking

Aan de wieg van deze stichting stond de Vereniging Restauratie Noord. Mede-initiatiefnemers waren de provinciale Monumentenwachten en praktijkcentrum RIBO uit Overijssel. De provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel vormen het werkgebied. Voor de uitvoering werkt SCR nauw samen met Monumentenwacht Gelderland, die in 2009 de Kwaliteitsregeling K+K ontwikkelde.

Kwaliteitsregeling Kennis+Kunde

SCR laat het werk van restauratiebedrijven en monumentenspecialisten jaarlijks beoordelen. Deskundig en zorgvuldig, op basis van de objectieve criteria en transparante procedures in de Kwaliteitsregeling K+K, die samen met Gelderland actueel wordt gehouden.

Meer over deze kwaliteitsregeling vindt u hier.

Register Kennis+Kunde

De gekwalificeerde bedrijven worden opgenomen in een openbaar Register K+K.  In hetzelfde register kunt u ook de Gelderland beoordeelde bedrijven vinden. Via het register kan voortaan iedereen een goed restauratiebedrijf of een goede monumentenspecialist in de buurt vinden.

Het register vindt u hier.

Steun provincies

De provincies waarderen het initiatief, vooral omdat het uit de restauratiebedrijven zelf voortkomt en door de sector gedragen wordt. Daarom ontvangt SCR van de betrokken provincies een projectsubsidie voor de verbreding en verdieping van de kwaliteitsregeling K+K.

Bestuur Stichting Certificering Restauratie

In het bestuur van SCR zitten op dit moment:

 • Gerrit Willem Kamp (voorzitter)
 • Gillis de Bruijn (penningmeester)
 • Afke Draijer (secretaris)
 • Wim Bos
 • Jacco Hulst

Commissie Kennis+Kunde

De Commissie K+K beslist over toelating van een bedrijf in het Register K+K. Het bestuur van SCR benoemt de leden van de commissie op basis van hun expertise. De stichting faciliteert de werkzaamheden van de Commissie K+K, maar de commissie is onafhankelijk in haar oordeel.

De huidige commissieleden zijn:

 • Harry Oosting (voorzitter)
 • Berend Baan
 • Dick Bloemhof
 • Eefje van Duin
 • Hans Schaeffer

en de huidige beoordelaars zijn:

 • Gert Tutert
 • Ronny Verwoolde
 • Anne Wieringa
 • Jouke Jongsma
 • Annemarieke van der Beek
 • Bindert Kloosterman

Adresgegevens

Stichting Certificering Restauratie
Heinoseweg 6a
7722 JP  Dalfsen

U kunt SCR telefonisch bereiken op (038) 460 47 46